Med denne artikkelen ønsker Fredrikstad Trekkspillklubb å hylle en fremragende trekkspiller og musiker i forbindelse med hans 76 års-dag den 25. juni 2017. Åge Karlsen har de siste årene vært visedirigent for orkesteret i FTK. 

YNGRE ÅR- INTERESSEN FOR MUSIKK - TREKKSPILLOPPLÆRING :
Trekkspillet kom tidlig inn i Åge`s liv da hans far også spilte trekkspill, men valget av musikkinstrument ble i første omgang å spille trompet i "Guttemusikken". Som så mange andre trekkspillere i distriktet, fikk han sin trekkspillopplæring hos Thure Forsberg. Åge hadde egentlig i starten ingen andre trekkspillere som forbilde, og hørte derfor mye på Lous Armstrong, Svend Asmussen og Benny Goodman. Av norske trekkspillere satte han Arnstein Johansen og Sverre Cornelius Lund høyt. Den store interessen for trekkspillet kom først når Åge begynte å høre på Johnny Meijer og Art Van Damme. Miljøet i en trekkspillklubb kom Åge i kontakt med i 1994 (Borg Trekkspillklubb), da de skulle delta på NM i trekkspill på Fagernes. Nå er Åge aktivt med i FTK, og uttaler at det er fint å drive med slik aktivitet når man er pensjonist, da har man god tid og kan innrette seg etter spille- og øvelsestider i klubbsammenheng.


                              (Åge Karlsen 60 år) 

 

INTERESSEN FOR  DANSEMUSIKK /SVINGJAZZ SPESIELT:
Åge uttaler at det er dansemusikk han har drevet mest med, hvor han startet allerede som 15-åring. Den første kvartetten han var med i bestod av Roy Langvik (klarinett), Bjørn Pettersen (bass), Gøran Jensen (gitar), og Åge på trekkspill. Da ingen av gruppen var gamle nok til å kjøre bil, måtte de bruke taxi når de hadde spilleoppdrag, som for det meste var i området rundt Sarpsborg. Noe senere kom Åge med i gruppen "Roxy Swingers", som var et orkester fra Fredrikstad. Deltagerne her var Arne "Gåsa" Pedersen, Ronald Nilsen (saxofon), Bjørn Hellberg (gitar) og Åge på trekkspill. Så kom tilbudet om å bli med i ett annet orkester fra Sarpsborg som kalte seg "Evergreens". Besetningen her kunne imidlertid variere, jf. bildet nedenfor. Da Midisystemet kom for fullt på 90-tallet, trengtes ikke noe stort orkester for å ta spilleoppdrag. Dette medførte at det ble mer spilling med duo og alene. Ettersom alderen har gjort seg gjeldende, har det blitt mer jazzmusikk samt en del oppdrag sammen med kor.


     (Fra venstre: Jan Johansen, Åge, Arne Pettersen, Kjell Opsund)


 (Fra høyre: Åge, Yngvar Ravneng, Arne Pettersen, Geir Arne Pettersen)

 ANNEN UNDERHOLDNINGSAKTIVITET:
Vi får inntrykk av at musikken er en viktig del av Åge`s familie. De to eldste barnebarna har vært med på spilleoppdrag fra de var 5-6 år gamle. For begge er det jazzmusikken de liker best, og de deltar ennå på slike spilleoppdrag. For tiden leder barnebarnet Synne Holm en kvintett, hvor også Åge deltar på trekkspill. Åge ser tilbake på 60 år som dansemusiker, og særlig minnes han tiden med stappfulle dansegulv. Flere somre spilte han på Støtvig hotell, Refsnes gods, Stabburloftet og mange andre restauranter rundt omkring i Østfold.

 
(Synne Holm`s kvintett: Synne solist foran, Åge bak)

KOMPOSISJONER OG CD- PRODUKSJON:
Åge har laget et 20-talls melodier, men de fleste har ikke blitt offisielt utgitt. Noen av de mest brukte er"Mest A", "Kveld På Skrynten", og "På Skogstur". De to sistnevnte har også orkesteret i FTK på repertoaret. Åge har også laget en CD med en melodi til Sarpsborg 08, med sang av Bjørnar Spydevold. Videre har han laget en CD i samarbeid med Kai Robert, og en CD med swingmusikk hvor to av barnebarna også er sangsolister. Åge har også laget en melodi med tekst i anledning Sarpsborgs by`s 1000-års jubileum, og vært med på en innspilling av en ny versjon av melodien "Sommer`n i Fredrikstad" av Per Grimstad, i forbindelse med Fredrikstad bys 450 -årsjubileum.

ANDRE INTERESSER OG AKTIVITETER:
Fotball har også vært den store interessen i yngre dager, og Åge har spilt for Tune IL og Sarpsborg Fotballklubb (1963), da laget var i tiklubbserien. Åge holder seg i fin form ved div. fysisk aktivitet, bl.a. på treningssenter.

(Jan-Ivar Aasen og Edgar Jensen)