FTK_seminar_07.jpg
SEMINAR: Fredrikstad Trekkspillklubb arbeider stadig med å forbedre seg musikalsk. Dette er fra en seminar i klubben. Til venstre seminarleder Stian Aase, til høyre Jan-Ivar Aasen, som har vært leder i klubben i om lag 20 år.  (Foto: Nils Kåre Nesvold)

Fredrikstad Trekkspillklubb ble stiftet 16.januar 1947. Klubben har som formål ifølge vedtektene, å skape et godt samarbeide og vennskap i klubben, samt arbeide for ett høyere musikalsk nivå.

Klubben har pr. 31.12.2019, 29 aktive medlemmer, 63 støttemedlemmer og 2 rekrutter.

Fredrikstad Trekkspillklubb er en aktiv trekkspillklubb som stadig opptrer og underholder i Fredrikstad-distriktet.

Klubben har i 2017 markert sitt 70-årsjubileum, med en jubileumskonsert og jubileumsfest. Klubben er den tredje eldste i landet.

I begynnelsen var klubben mannsdominert. Etter hvert har flere kvinner kommet med, slik at det idag er tilnærmet lik kjønnsmessig fordeling.

Idag består klubben av ett orkester, som ledes av Paul-Arne Sørfjord.  Videre finnes en gruppe som heter "Trekkfuglene", som spiller etter noter, og en gruppe som heter "Gladgjengen", som spiller etter gehør, uten noter.

Klubben spiller variert underholdningsmusikk og underholder i pensjonistforeninger, alders-og sykehjem, samt diverse humanitære foreninger. Vi stiller opp når det er spørsmål om musikk i byens sentrum, i tillegg til at vi arrangerer "Trekkspillets dag" i Fredrikstad siden 1994.

Klubben arrangerer hyggeaften og fester for medlemmer med bekjente.

Vi har flere ganger satt i gang undervisning for å styrke rekrutteringen til klubben, og en viktig målsetting har hele tiden vært å få rekruttert yngre aktive utøvere.

Uansett alder ønsker vi nye medlemmer (både aktive- og støttemedlemmer) velkommen.