Hyggeaften på Røde Kors-huset 6.mars 2018:
Fredrikstad trekkspillklubb avholdt hyggeaften 6. mars, hvor temaet var personen (journalisten, programlederen, visedikteren, artisten) Erik Bye, og hans musikk. Erik Bye var en ruvende skikkelse i norsk kulturliv, og FTK hadde denne kvelden fått den kjente sangeren og skuespilleren Bjørnar Spydevold til å tolke Erik Byes sangtekster. Publikum sørget for at Røde Kors -huset var smekkfullt denne kvelden, og det var ingen ledige stoler å oppdrive.

Erik Bye ble født i New York 1. mars 1926 og var sønn av operasangeren Erik Olav Bye. 6 år gammel flyttet familien til Norge, hvor de bodde bl.a i Oslo. Erik Bye tok universitetseksamen i Wisconsin i 1952, og jobbet senere som journalist i Oslo og London. Han var knyttet til NRK i mange år som programleder, programredaktør og redaksjonssekretær. Bye var en allsidig person med mange jern i ilden. Han ble begravet på statens bekostning etter sin død i 2004.

Kveldens program startet med at orkesteret framførte "Vi går ombord i briggen Albertine", og ble deretter en gjennomgang av visesanger og tekster som man forbinder med personen Erik Bye. Orkesteret spilte med Bjørnar Spydevold som solist på de fleste melodiene. Så fulgte "Hildringstimen", "Fiskerens morgensang" og "Anna Lovinda", alle tre med Spydevold som solist. Spydevold hadde en fantastisk innlevelse i melodiene, og hans kraftige stemme passet utmerket til innholdet i tekstene. Musikalsk leder i orkesteret,Paul Arne Sørfjord, ga underveis i programmet, veldig interessante og utfyllende kommentarer til hver melodi og historier omkring Erik Byes liv og virke. 

 
(Orkesteret og Spydevold framfører Skomværvalsen. Skipsklokka på plass)

Etter "Anna Lovinda" fulgte en instrumentalversjon av "Gallionsfiguren", en frisk sjømannsvals komponert av Dag Kristoffersen. Deretter fulgte melodien "Vesle Jente" komponert av Johan Øian. Så fulgte "Vandringsvise" hvor publikum medvirket med allsang, og "Blå salme" som er komponert av Henning Sommero. Første avdeling før pausen ble avsluttet med den kjente melodien "Vår herres klinkekule", som Finn Ludt har satt musikk til. I pausen ble det dekket til ett overdådig kakebord, og med loddsalg til de fremmøtte.


(Spydevold og de musikalske ledere i FTK, Paul Arne Sørfjord og Åge Karlsen)

Etter pausen startet orkestert og Spydevold opp med visen "Alf" tilegnet Alf Prøysen, skrevet spontant av Erik Bye dagen etter at Prøysen døde i 1970. Det var et nært forhold mellom de to. Så fulgte "Tømmerkoievise" som allsang, med Spydevold som forsanger. Deretter melodien "Så spiller vi harmonika" , en kjent låt med musikk av Sigmund Groven. Erik Bye startet i 1959 en insamlingsaksjon for å skaffe Redningsselskapet en ny redningsskøyte, som resulterte i at ny skøyte, Skomvær 2, kunne bygges. Da skøyten ble levert i 1961, framførte Bye sammen med Sjømannskoret for første gang "Skomværvalsen", som også ble fremført denne kvelden av orkestert og Spydevold.  


Kvelden ble avsluttet med melodiene "Vår beste dag" og som ekstranummer, "Hildringstimen". På vegne av Fredrikstad trekkspillklubb takket Paul Arne Sørfjord publikum for meget godt fremmøte, og rettet en spesielll takk til solisten, Bjørnar Spydevold, for hans fantastiske innsats. Han opplyste at neste hyggekveld ville bli avholdt 15. mai 2018, og håpet på like bra oppmøte. Loddtrekning ble foretatt, og alle ble ønsket vel hjem.  

(Tekst og foto: Edgar Jensen)