Årsmøtet som ble avholdt på Gressvik Røde Kors-hus foregikk uten de store diskusjoner.  Det var kun 20 stemmeberettigede tilstede på møtet.  Etter valget fortsetter det sittende styret ett år til.

Styrets budsjettforslag for 2016 ble enstemmig vedtatt og styret har der hatt stor fokus på å fremme klubbens formål med å skape et godt samarbeid og vennskap innen klubben, samt å arbeide for et høyere musikalsk nivå.

Det har i januar i år allerede vært avholdt et seminar for alle aktive som har som mål å skape samspill mellom gruppene.  Dette var meget vellykket. 

I budsjettet er det også satt av et betydelig beløp til turer for medlemmene, og det legges nå detaljerte planer for en tur Säffle i Sverige i løpet av vårparten.  Denne turen arrangeres i samarbeid med vårt medlem Frank Andresen som har tilhold der.

I tillegg er det avsatt midler i budsjettet til nye uniformer - langarmede pikèskjorter.  Det tenkes da at hver av gruppene skal ha sine farger.

Etter årsmøtet ble kvelden avsluttet med medlemsmøte med bevertning.