Årsmøte i FTK 6. februar 2019:

Årsmøtet ble avholdt på Gressvik Røde Kors-hus onsdag 6.februar med 21 stemmeberettigede medlemmer tilstede. Møtet ble åpnet av klubbens leder, Jan-Ivar Aasen. Medlemmer som hadde gått bort i løpet av året ble minnet med ett minutts stillhet. 

Årsmøtet ble avviklet på en grei og rask måte av møteleder Arnfinn Edvardsen. Det var ikke innkommet noen forslag til årsmøtet. Årsberetningen ble lest opp av klubbens sekretær, Berit Sørfjord, og viste et veldig aktivt år i trekkspillklubben. Regnskapet for 2018 ble gjort opp med ett overskudd på kr 20911.- Styrets budsjettforslag for 2019 ble enstemmig vedtatt. I budsjettforslaget har styret lagt stor vekt på å legge til rette for rekruttering og opplæringstilbud i trekkspill for nybegynnere og litt viderekomne.

Kari-Anne Martinsen som gikk ut av styret etter 6 år, ble overrakt blomster (se bilde nedenfor). Finn A. Christiansen ble valgt inn som nytt styremedlem. Styret består etter dette av følgende personer: Jan-Ivar Aasen (leder), Solveig Andreassen (nestleder), Berit Sørfjord (sekretær), Anne-Mari Nøkleby (kasserer), Finn A. Christiansen (styremedlem), Jorid Ø. Halvorsen (varamedlem).  (Bilde av styret nedenfor.)
Solveig Andreassen og Anne - Mari Nøkleby fikk diplom og blomster for 30 henholdsvis 10 års- aktivt medlemsskap i klubben (se bilde nedenfor). 

        

Etter at årsmøtet var avsluttet, ble det avholdt et medlemsmøte med bevertning.

(Tekst og foto: Jan-Ivar Aasen og Edgar Jensen)