FREDRIKSTAD TREKKSPILLKLUBB 70 ÅR - KONSERT 22.JANUAR 2017:

Fredrikstad Trekkspillklubb fylte 70 år 16. januar 2017, og i den forbindelse ble det avholdt en jubileumskonsert i Bibliotekets Aula den 22. januar 2017. Kjell Sterkerud var kveldens konferansier og ledet konserten på en dyktig måte.

På konserten deltok følgende: Orkesteret i Fredrikstad Trekkspillklubb under ledelse av Paul-Arne Sørfjord, Duoen Åge Karlsen og Yngvar Arntzen, trekkspillklubbens grupper Con Zelo og Trekkfuglene, sangerinne og pianist Alice Eriksen Holmen og Vestbygda blanda kor under ledelse av Andrew Joseph Boyle. Kvelden ble avsluttet med en felleskonsert hvor alle klubbens grupper deltok.

På bildet ser vi Alice Eriksen Holmen og orkesteret i Fredrikstad Trekkspillklubb som hadde to musikknummer sammen, hvor hun var solist i "Tango i Natten" av Paul Bjerke og "Skjærgårdsliv" av Per Grimstad. I tillegg hadde Alice Eriksen Holmen en egen avdeling hvor hun fremførte den kjente franske melodien "La Vie En Rose", og melodien "I Wish You Love."   

På bildet ser vi orkesteret i Fredrikstad Trekkspillklubb som åpnet konserten med "Stjernemarsj" av Ragnar Østgård. Østgård var klubbens første musikalske leder, han fungerte som musikalsk leder i hele tidsrommet 1947-1974. Ellers hadde orkesteret valgt melodier fra andre lokale utøvere, slik som Arnstein Johansens jubileumsvals tilegnet trekkspillklubben ved et tidligere jubileum, Per Grimstad, Olav Wernersen og Kjell Sterkerud.   

På bildet ser vi Vestbygda blanda kor med sin dirigent Andrew Joseph Boyle. Korets repertoar denne kvelden var meget variert og flott med bl.a. "Raindrops Keep Fallin' On My Head" og "Stakkars store sterke karer", hvor mannsstemmen var i fokus. 

 

På bildet ser vi duoen Åge Karlsen og Yngvar Arntzen, som er en samstemt duo, de framførte melodiene "Ranstadpolkan" og "Engelsk drøm", hvor begge var arrangert av Åge Karlsen i Fredrikstad Trekkspillklubb.  

På bildet ser vi musikalsk leder for orkesteret i Fredrikstad Trekkspillklubb og Alice Eriksen Holmen.  

På bildet ser vi et forventningsfullt og lyttende publikum som koste seg på konserten.

Fredrikstad Trekkspillklubb vil rette en spesiell takk til ordfører Jon Ivar Nygård som overvar hele konserten og overrakte blomster fra Fredrikstad kommune.

(Tekst:Jan-Ivar Aasen på vegne av Styret i FTK)