Årsmøtet 2024 ble avviklet 14.februar. Etter åpning av leder, ble det gjennomført ett minnutts stillhet for å minnes de av våre medlemmer som har gått bort det siste året. Etter valg av møteleder og referent, ble årsberetnignen for 2023 lest opp av sekretætren. Årsberetningen viste at det også i 2023 hadde vært et aktivt år for klubben med fire hyggeaftener og andre spilloppdrag. Et høydepunkt var nok spilleng under Tall Ships Races. Da spilte hoveorkesteret på Statsraad Lehmkuhl og gruppa Trekkfuglene på MS Hvaler. det var for øvrig siste spilling for Trekkfuglene ettersom medlemmene i gruppa valgte å legge ned fra høsten 2023. Det betyr at klubben nå består av hovedorkesteret og gruppa Gla\gjengen. Kassereren gjennomgikk regnskapet som viste et forholdsvis godt overskudd takket være godt besøkte hyggeaftener og noen betalte spillinger. Årsmøtet vedtok styrets forslag til budsjett for 2024. Så var det valg. Valgkomiteen hadde gjort en god jobb og alle valg til komitéer og styret var enstemmige, De av styret som var på valg, tok gjenvalg, og Ivar Vallestrand ble valgt som nytt styremedlem. Styret ffor 2024 består av følgende personer: Leder Paul-Arne Sørfjord, nestleder Solveig Andreassen, kasserer Anne-Mari Nøkleby, sekretær Berit Sørfjord, styremedlem Ivar Vallestrand og varamedlem Jorid Østeby Halvorsen.