Styret 2024:

Leder:                             Paul-Arne Sørfjord            93252219             

Nestleder:                        Solveig Andreassen         98606912

Sekretær:                        Berit Sørfjord                  95106862            

Kasserer:                         Anne-Mari Nøkleby          90940478

Styremedlem:                   Ivar Vallestrand         90977782

Varamedlem:                    Jorid Ø. Halvorsen          92880801

    

Noteutvalg:                     Jorid Ø. Halvorsen           92880801
                                     Jan-Erik Tveten Isaksen    99404687              

Varamedlem:                   Åge Karlsen                    41641318

Musikalsk leder:               Paul-Arne Sørfjord           93252219

Arkivar:                          Jorid Ø. Halvorsen            92880801     

Arkivar digital:                 Jan-Erik Tveten Isaksen    99404687