Styret 2017:

Leder:                              Jan-Ivar Aasen               90656321             

Nestleder:                        Solveig Andreassen        98606912

Sekretær:                        Berit Sørfjord                 95106862            

Kasserer:                         Anne-Mari Nøkleby         90940478

Styremedlem:                 Kari-Anne Martinsen         48179374

Varamedlem:                  Jorid Ø. Halvorsen           92880801

    

Noteutvalg:                   Jorid Ø. Halvorsen          92880801
                                    Terje Iversen                  97031726               

Varamedlem:                  Åge Karlsen

Musikalsk leder:              Paul-Arne Sørfjord         93252219

Arkivar:                         Kari-Anne Martinsen      48179374

Arkivar digital:               Paul Arne Sørfjord          93252219