2012_styret_245Ingen endringer i styresammensetningen.

Tekst:  Anne-Mari Nøkleby

Det ble ingen endringer i styresammensetningen etter årsmøtet, og styret har derfor fortsatt kvinnedominans.  

Det ble vedtatt noen endringer av vedtekter som gikk på formalisering av praksis og endring av valgperioder.

 

Etter årsmøtet var det et uformelt medlemsmøte med servering av pizza til de 30 fremmøtte medlemmene.

Årsberetningen for 2011

Denne viser et fortsatt høyt aktivitetsnivå i klubben.  Det har bl.a. vært avholdt 4 hyggeaftner, en dansefest og et julebord.  I tillegg ble Trekkspillets dag arrangert samtidig som klubben hadde besøk fra Amager Harmonikaklub fra København, og i den forbindelse ble det også avholdt en sommerfest til ære for våre utenlandske gjester.  Klubbens grupper har ved flere anledninger hatt spilleoppdrag bl.a. på distriktenes aldershjem.  Hele årsberetningen kan du lese her.

Rekruttering

Klubben har lykkes i sitt arbeide med rekruttering, og antallet aktive medlemmer har økt.  I tillegg til hovedorkesteret har klubben nå etablert flere mindre grupper - Con Zelo, Trekkfuglene og Kjellergjengen.  Styret har i 2011 lagt spesielt vekt på at alle aktiviteter skal være knyttet til vårt hovedformål - trekkspill.

Økonomi

Klubben har en solid økonomi som gir handlefrihet.  Dette har resultert i at man i inneværende jubileumsår bl.a. kan avholde et helgeseminar for de aktive medlemmene på Sørmarka.  Det blir engasjert eksterne lærekrefter for anledningen.

Vedtekter

Årsmøtet vedtok å gjøre endringer på vedtektene slik at disse sikrer bedre kontinuitet i de ulike komiteene.  Frem til årsmøtet i 2012 har alle komitemedlemmer kun vært valgt for ett år - nå blir mange av disse valgt for to år.  I tillegg blir det valgt to notearkivarer, da vårt arkivmateriale etter hvert er blitt svært rikholdig.  I tillegg har klubben etterhvert fått mye av materialet lagret på digitale medier som det er veldig viktig å få tatt vare på.  De reviderte vedtektene kan du laste ned her.

Medlemsmøte

Etter det formelle årsmøtet ble det en pause med servering av pizza og mineralvann.  Deretter fulgte et uformelt medlemsmøte hvor medlemmene fikk komme med sine synspunkter på likt og ulikt.