2010_nils_kare_nesvold_100Nils Kåre Nesvold (bildet) ble gjenvalgt som leder i Fredrikstad Trekkspillklubb på årsmøtet 17. februar.

I 2010 ønsker klubben blant annet å satse på rekruttering.

 

2010_styret_ftk.jpg

 

Det nye styret består av fra venstre Leif Hansen (varamann), Paul-Arne Sørfjord (kasserer), Nils Kåre Nesvold (leder), Anne-Mari Nøkleby (sekretær), Solveig Andreassen (styremedlem) og Jan-Ivar Aasen (nestleder). Årsberetningen vitner om et svært aktivt år i trekkspillkubben.

Mange arrangementer

I 2009 har klubben arrangert allsangaften, DM på trekkspill, fire tema-hyggeaftener, tre dansefester, Trekkspillets dag, tur for klubbens medlemmer, julebord og spilt til underholdning på Borgedagene.

Dette året tok klubben også i bruk sin nye nettside www.fredrikstad-trekkspillklubb.no som klubbens leder har produsert og drifter. Samtidig tok klubben i bruk det nettbaserte styringsverktøyet StyreWeb for regnskap, medlemsoversikt og dokumenter.

Klubben har også gjennomført en spørreundersøkelse blant sine aktive medlemmer. Styret har arbeidet med å følge opp konklusjonene i spørreundersøkelsen.

Klubben har i tillegg opprettet en egen gruppe som kaller seg "Con Zelo". Den ledes av Rolf Nilsen.

God økonomi - satser på rekruttering

Regnskapet viser at klubben har en sunn og god økonomi til tross for underskudd på rundt 50.000 kroner i fjor. Klubben har blant annet investert i nytt forsterkeranlegg og trådløse mikrofoner. Gjennom Grasrotandelen til Norsk Tipping har klubben det siste året hatt inntekter på vel 26.000 kroner.

I år budsjetterer klubben med inntekter og utgifter på godt og vel 300.000 kroner. Klubben ønsker å satse på rekruttering, både gjennom nybegynneropplæring for barn og unge, men også etablere grupper for voksne trekkspillere gjennom en såkalt gehørgruppe og en notegruppe.

Klubben investerer også i ny "uniform" til medlemmene. Klubben skal blant annet til Danmark i slutten av april for å besøke venneskapsklubben Amager Harmonikaklub.

Det siste året hadde Fredrikstad Trekkspillkubb 24 aktive medlemmer, 99 støttemedlemmer og 7 rekrutter. Klubbens dirigent er Kjell Sterkerud.