2010_auksjon_245Fredrikstad Trekkspillklubb har hatt dugnad ved politiets sykkel- og hittegodsauksjon torsdag 30. september 2010.

For andre gang har klubben fått anledning til å selge kaffe, vafler, brus og pølser under politiets sykkel- og hittegodsauksjon som er avholdt hos Falck Nedre Glomma på Råbekken.

Klubbens medlemmer har stilt villig opp og deltatt både med forarbeid på kjøkkenet og ved salg i auksjonslokalet.

 

Med Thor Vister som auksjonarius, ble det en underholdende kveld for alle.

Auksjonen trakk mindre publikum i høst enn i vår, men klubben er allikevel fornøyd med resultatet. 

Dugnaden innbragte omlag 2000 kroner til klubbens kasse.

2010_auksjon3_545