Fredrikstad Trekkspillklubb har mer enn 150 aktive og passive medlemmer. Hvert år bruker vi forholdsvis store beløp på porto til å sende ut informasjon til medlemmene. Nå ønsker vi at alle bidrar til å oppdatere medlemsregistret vårt med best mulig informasjon, spesielt e-postadresser og mobiltelefonnummer.

Dermed kan vi sende deg nyttig informasjon på e-post slik at klubben kan spare portoutgifter. [Fyll ut registreringsskjemaet her!] Skjemaet er beregnet både på registrering av nye medlemmer og oppdatering av medlemsregistret. Vi sender aldri ut faktura uten å sjekke medlemsregistret.