HYGGEAFTEN TIRSDAG 12 MARS 2019 PÅ RØDE-KORS-HUSET PÅ GRESSVIK:

Fredrikstad Trekkspillklubb (FTK) arrangerte hyggeaften denne kvelden, og leder i FTK, Jan-Ivar Aasen, ønsket innledningsvis publikum hjertelig velkommen. En spesiell velkomsthilsen ble gitt til kveldens gjester, Halden Trekkspillklubb, som FTK har hatt mye samarbeid med over lang tid. Jan-Ivar bemerket at denne kvelden ville bli preget av mye trekkspillmusikk, og at de som eventuelt ville savne allsang elller sangsolister, måtte vente til en senere anledning.

Under ledelse av musikalsk leder i FTK, Paul Arne Sørfjord, åpnet orkesteret kvelden med Oscar Borgs kjente marsj, "Den norske Løve", etterfulgt av valsen "Skarpskytterens vals". Litt gammeldans sto også på programmet, nemlig reinlenderen "På Steinkjertur" og polkaen"Fjellreven" av Anders Nibstad. Så fulgte to melodier komponert av Asmunn Arnesen fra Senja, tangoen"Tangorino"og valsen "Karusell". Deretter flugte "Lisbeths vals", "Snoa på Campingen" og "På Skogstur". Så var det duket for en pause for kaffe og kaker og loddsalg.

   
Etter pausen var det tid for Halden tk som hadde mange melodier på sitt repertoar. De åpnet med en fengende mars komponert av mangeårig medlem i Halden tk, Kjell Finholt, som forøvrig har komponert mange melodier tilegnet denne klubben. Så fulgte tangoen "Karmelar", valsen "Vid Samsjøn" og den kjente valsen "Pierina". Halden tk er kjent for å være glad i å spille marsjer og tangoer, og denne kvelden fikk vi også bl.a. høre marsjen "Klubbkamerater" og tangoen "Blauer Himmel". Halden tk avsluttet så med melodien Halligkast" av Anders Nibstad. Halden tk spiller meget elegant, samstemt og publikumsvennlig musikk. På oppfordring tok de ett ekstranummer, "Pietros Return".

Kvelden ble avsluttet med loddtrekning, og leder i FTK, Jan-Ivar Aasen, ønsket alle vel hjem. Han oppfordret publikum til å møte på klubbens neste hyggeaften 14. mai 2019, hvor gjester er sangsolist, Renate Gjerløw-Larsen, som underholder sammen med pianist, Tom Arild Andersson.

(Tekst og foto: Jan-Ivar Aasen og Edgar Jensen)