Årsmøte i Fredrikstad trekkspillklubb 7. februar 2018 - valg mv. 

Årsmøtet ble avholdt på Gressvik Røde Kors-hus onsdag 7. februar med kun 17 stemmeberettigede medlemmer til stede. Møtet ble erklært lovlig åpnet av klubbens leder, Jan-Ivar Aasen. Medlemmer som hadde gått bort i løpet av siste år, ble minnet med ett minutt`s stillhet.

Årsmøtet ble avviklet på en grei måte under ledelse av møteleder Paul Arne Sørfjord, og uten de helt store diskusjoner. Det var ikke innkommet noen forslag til årsmøtet. Styrets budsjettforslag for 2018 ble enstemmig vedtatt. Styret har stor fokus på kostnadsreduksjoner samt å finne muligheter for å øke inntektene. Styrets forslag om økning av kontingenten med kr 50.- for aktive og støttemedlemmer, ble enstemmig vedtatt. Styret har fortsatt mål om rekruttering, og det er vedtatt å sette igang nytt trekkspillkurs for voksne i 2018. Etter årsmøtet ble kvelden avsluttet med ett medlemsmøte med bevertning. 

Etter valg på årsmøtet er nå styrets sammensetning (bildet) følgende: Leder: Jan-Ivar Aasen, Nestleder: Solveig Andreassen, Kasserer: Anne-Mari Nøkleby, Sekretær: Berit Sørfjord, Styremedlem: Kari-Anne Martinsen, Varamedlem: Jorid Østeby Halvorsen.

Med hilsen Styret i FTK v. Jan-Ivar Aasen.