AVHOLDT ÅRSMØTE I FREDRIKSTAD TREKKSPILLKLUBB 1. FEBRUAR - NYE TILLITSVALGTE:

Årsmøtet som ble avholdt på Gressvik Røde Kors-hus ble avviklet på en grei måte. Det var kun 21 stemmeberettigede medlemmer av FTK tilstede. Møtet ble erklært lovlig åpnet. Etter årsmøtet ble kvelden avsluttet med ett medlemsmøte med bevertning.

Styrets budsjettsforslag for 2017 ble enstemmig vedtatt. I budsjettet ble det avsatt et betydelig beløp for å kunne markere klubbens 70-års jubileum, som var den 16.januar 2017. Klubben har avholdt en jubileumskonsert den 22.januar og vil arrangere en jubileumsfest for sine medlemmer lørdag 11.februar 2017.

På bildet ser vi det nyvalgte styret i klubben. Til ny leder ble valgt Jan-Ivar Aasen, Solveig Andreassen tok gjenvalg som nestleder, Anne-Mari Nøkleby tok gjenvalg som kasserer, og Karianne Martinsen tok gjenvalg som styremedlem. Berit Sørfjord ble valgt som som ny sekretær og Jorid Østeby Halvorsen ble valgt som ny varamedlem til styret. 

Med hilsen Styret i Fredrikstad Trekkspillklubb ved Jan-Ivar Aasen.