2012_jubileum_245

Tekst og foto: Anne-Mari Nøkleby

Klubben er landets eldste trekkspillklubb etter Oslo og Tromsø.  Klubben ble stiftet 16. januar 1947 og klubbens første leder var Sverre Strand. 

Jubileumet ble feiret med kake på øvelsen tirsdag 17. januar 2012.

Det er skrevet detaljerte referater fra klubbens møter, og alle protokoller er godt ivaretatt.  I anledning jubileumet leste dagens leder Paul-Arne Sørfjord fra åpningstalen som ble holdt for 65 år siden, og også fra klubbens første protokoll.  Klubben hadde opprinnelig omlag 15 medlemmer.  Klubbens kontingent var todelt.  En innmeldingsavgift på kr. 5,- og kr. 2,50 pr. kvartal.  Kontingenten ble vedtatt på åpningsmøtet mot en stemme.

2012_leif_245Klubben har hatt en positiv utvikling gjennom mange år og har idag omlag 35 aktive medlemmer. De fleste av disse var tilstede på øvelsen tirsdag 17. januar.  I tillegg har klubben omlag 130 passive medlemmer og Paul-Arne Sørfjord kunne fortelle at medlemsmassen aldri har vært større gjennom klubbens 65-årige historie.   

Leif Hansen var en av klubbens første medlemmer, og han var aktiv i klubben inntil for få år siden.  På tross av kulden i Fredrikstad var vi så heldig å få besøk av Leif Hansen i anledning dagen.

2012_liens_245

 

Klubben har gjennom alle år vært en meget aktiv klubb, og har de siste år gjort meget for å sikre rekrutteringen. Tobias Lien er et godt eksempel på at vi også har unge lovende trekkspillere blant våre medlemmer.  Tobias og far Willy fremførte denne kvelden et par melodier melodier skrevet av Arnstein Johansen som også var blant klubbens første med2012_ledere_245lemmer.

 

 

 

Klubbens første leder var som tidligere nevnt Sverre Strand og klubbens første musikalske leder var Ragnar Østgård.  Leder i jubileumsåret er Paul-Arne Sørfjord og musikalsk leder Kjell Sterkerud.

 

  

2012_medlemmer_545